tác dụng nụ hoa tam thất

Nụ tam thất ngâm mật ong rừng và bột nghệ đen

Trị nấc dùng nụ tam thất tinh bột nghệ gạo tẻ rang vàng mỗi thứ 22g, thạch cao nướng đỏ 32g, bán hạ 7g mạch môn bỏ lõi 16g tai quả hồng 10 cái; nước 800 cc, chiêu chỉ còn 300 ml, chia 2 lần dùng hằng ngày. Ho ra máu thổ huyết: Trắc bách […]