tác dụng phụ của tam thất

Tác dụng của tam thất và bột nghệ trắng như thế nào

Trị trị bạch cầu cấp và mạn tính: xuyên khung 15-32g, đương quy 15-32g, xích thược 15-20g,hoa tam that mat ong  hồng hoa 8-10g tinh bột nghệ vàng 4g, sắc uống. Tam thất chữa cảm sốt tinh bột nghệ 30g, thạch cao 10g mạch môn 8g gạo tẻ 7g, bán hạ 6g, nhân sâm 0g cam […]

củ tam thất tác dụng

Tam thất rừng và công dụng

Giúp giảm đầy bụng kém ăn: thương truật 10g tam thất  nướng chín 4g hậu phác 13g sinh khương 12g trần bì 10g, đại táo 3 quả cam thảo 5g. Dùng trong thời gian từ 4 – 8 ngày theo cách sắc sử dụng thường ngày một thang trên. Xuất huyết sử dụng 36g tam […]